McPherson
McPherson,  (-bfr Nov 1899)
Eliza Maria  (1853-)