Irby
Anthony  (c. 1490-c. 1552)
John  (bfr 1520-c. 1553)
Olive (Olyff)  (c. 1547-10 Mar 1614)