Eisele
Johann  (6 Jun 1840-)
Katharina Margaretha  (24 May 1818-)